Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Poslední Akce

Vzdělávací kurz – Infekční nemoci

Hotel ILF Budějovická 15/743, Praha 4

Aktuality:  Virové hepatitidy, infekce HIV/AIDS Příspěvek k diferenciální diagnostice febrilních stavů Počet kreditů: 6 Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál, CSc. Program

800Kč

Kurz – Akutní respirační infekce

Hotel ILF Budějovická 15/743, Praha 4

Celodenní seminář si klade za cíl seznámit posluchače s klinickými projevy, diagnostikou, terapií a možnými komplikacemi nejčastějších infekcí horních i dolních dýchacích cest (akutní rhinofaryngitida, zánět středouší a vedlejších dutin nosních, tonzilofaryngitida, epiglotitida, subglotická laryngitida, tracheobronchitida, pneumonie). Vedoucí: doc. MUDr. MAREŠOVÁ Vilma, CSc. MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D. Instruktorka vzdělávací akce: Milena Keslová E-mail: keslova@ipvz.cz Telefon: […]

1600Kč

6. Sympozium ke Světovému dni AIDS

Congress centre Primavera Nepomucká 1058/128, Plzeň

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě infekce HIV. Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Kontaktní osoby: Jarmila Šindelářová, tel. č. 377 402 263, […]

200Kč – 600Kč